Vožnja brodićem

 

 

 

Rijeka Drava je prirodno blago grada Barča, na njoj je omogućena vožnja brodićem i motornim čamcima u organizaciji lokalne turističke agencije.

 

 Organiziramo izlet na otok Barcs-Csomoros u trajanju od 2 sata, uključujući polusatnu šetnju poučnom stazom.
Cijena: 55 HRK/osoba, učenici, umirovljenici: 50 HRK/osoba. 

 

 

Organiziramo izlet na lovačko područje Barcs-Sánc u trajanju od 2 sata. Posjet lovačkoj kući i šetnja po lovačkom području.
Cijena: 55 Ft/HRK, učenici, umirovljenici: 50  HRK/osoba, +5 HRK/osoba za SEFAG naknadu turističkom vodiču.· 

Organiziramo put između Barcsa i Drávatamásija u trajanju od 3 sata. Usput posjećujemo poučnu stazu na otoku Csomoros.Cijena: 62 HRK/osoba, učenici, umirovljenici: 58 HRK Ft/osoba.  

 Organiziramo izlet na relaciji Barcs-Szentborbás-Barcs u trajanju od 6 sati.Cijena: 100HRK/osoba, učenici, umirovljenici: 87 HRK/osoba

 Organiziramo izlet na relaciji Barcs - Drávasztára  -Barcs u trajanju od 10 sati. 
Cijena: 137 HRK/osoba, učenici, umirovljenici: 125 HRK/osoba. 
 

Organiziramo dvodnevni pješački izlet na relaciji Barcs-Drávaszabolcs-Barcs.
Cijena: 500 HRK/osoba, učenici, umirovljenici: 450 HRK/osoba.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Program i usluge